Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu przedsiębiorcy zaczęli szukać możliwości na obniżenie opłat związanych z prowadzeniem działalności na nowych zasadach. Dwoma z rozwiązań, o których mówi się coraz częściej, są spółka komandytowo-akcyjna i tzw. W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia dla studentów wynoszące od 500 do 400 euro na studia i od 600 do 450 euro w przypadku praktyk w zależności od kraju pobytu. Specjalność bankowość poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Specjalność Design i Komercjalizacja Produktu to odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie specjalistów rozumiejących rynkowe znaczenie designu i skutecznej komercjalizacji produktu, przygotowanych do efektywnego zarządzania tymi procesami. Zarządzania projektami związanymi z doskonaleniem organizacji, w szczególności pracy zespołowej, wykorzystywania narzędzi i technik zarządzania jakością.

Eksperci praktycy dbają o to, aby informacje przedstawić w prosty i przejrzysty sposób w formie infografik, wykresów i praktycznych, graficznych ściąg. Małopolska to dynamicznie rozwijające się województwo o solidnych fundamentach, które dają szansę na długookresowy wzrost gospodarczy. Dla przedsiębiorców oznacza to dynamiczne, konkurencyjne środowisko rozwoju. Dlatego też, nie przez przypadek w Małopolsce zainwestowały światowe koncerny (m.in. Google, Cisco, Motorola, Shell, Rolls Royce, Philip Morris, Lufthansa, Delphi, R.R. Donnelley, Coca – Cola, Heineken). Na PPZ, po wysłuchaniu prezentacji do pomysłów, Klient jest zobowiązany do podjęcia decyzji, czy jest zainteresowany wcieleniem w życie przedstawionych rozwiązań i podjęciem współpracy z Łukasiewiczem, w celu zrealizowania wspólnego projektu/ów.

Współpracując z nami, otrzymasz certyfikat autorskiego programu Biznes Bez Barier. Jego głównym celem jest skuteczna aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością i promocja otwartego rynku pracy dla wszystkich – bez względu na wiek, stan zdrowia czy rodzaj niepełnosprawności. Certyfikat jest potwierdzeniem, że Twoja firma wspiera działania, mające na celu wyrównywanie zawodowych szans. Program w naszym imieniu prowadzi merytoryczny Fundacji Grupa AF.