W 2020 roku była to kwota bazowa w wysokości 1 789 zł. Za godzinę pracy biegłego z zakresu szacowania wartości nieruchomości należy się więc od 22 zł do 32,39 zł. Jeśli jednak owa wycena nieruchomości w Gdańsku będzie miała bardziej złożony charakter, wówczas sąd może zadecydować o podwyższeniu przedstawionych stawek o 50 proc. Stawki biegłych sądowych podlegają zwiększeniu o kwotę podatku VAT, jeśli biegły jest podatnikiem obowiązanym do rozliczenia tego podatku. Operat szacunkowy czy wycena nieruchomości to dokument sporządzany w formie pisemnej przez uprawnionego do tego celu rzeczoznawcę majątkowego. Oficjalnie i zgodnie z prawem wyceną mieszkań zajmuje się jedynie rzeczoznawca majątkowy Gdańsk. To urzędnik z uprawnieniami, którego ekspertyzy w postaci operatu szacunkowego są wiążące w sądzie, urzędzie skarbowym czy w banku. W tych sytuacjach żadna inna wycena nie jest akceptowana. Jest to kwota, którą kupujący jest w stanie zapłacić za nabycie nieruchomości. W praktyce może być niższa lub wyższa niż wartość rynkowa lokalu. Wiele ofert sprzedaży nieruchomości ma zawyżoną lub zaniżoną cenę. Sprawdź i zobacz jaka jest wartość Twojej nieruchomości – wycena nieruchomości Gdańsk. Zyskaj nawet o 30%.

W pierwszej kolumnie naszej tabeli znajduje się uśredniona cena za wycenę kamienicy. W tym wypadku rzeczoznawca majątkowy pobierze opłatę oscylującą wokół kwoty 900 – zł. Cena operatu szacunkowego dla większej nieruchomości może okazać się nawet kilkukrotnie droższa. W naszych wyliczeniach bierzemy pod uwagę cenniki uśrednione. Najwyższy koszt wyceny nieruchomości dotyczy takich miast jak Warszawa, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Łódź, Kraków, Opole i Szczecin. W owych miastach cena za wycenę kamienicy niejednokrotnie przekracza kwotę zł.|Jeśli wycena nie jest potrzebna do celów urzędowych, możesz skorzystać z dostępnych w sieci kalkulatorów. Taka wycena nie jest więc odpowiednikiem operatu i nie ma żadnej wartości jako dokument. Tym niemniej w niektórych sytuacjach może być pomocna. Rozporządzenie to określa rodzaje metod i technik wyceny oraz sposoby określania wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny. Prywatna wycena nieruchomości także jest możliwa, ale nie będzie miała wartości dowodowej i nie będzie dokumentem urzędowym. Nie przyniesie precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, ile warta jest nieruchomość.}