Każdy użytkownik ma dostęp do aktualizowanej bazy pytań i odpowiedzi, w której w każdym momencie może znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Możliwość elastycznego kształtowania oferty – zgodnie ze strukturą organizacyjną i zapotrzebowaniem firmy. W zakresie plików „cookie” patrz załącznik nr 1 „pliki cookie”. Przesyłanie jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących realizacji Projektu lub w ramach Serwisu poprzedzone jest uzyskaniem zgody adresata, jeśli taka zgoda jest wymagana przepisami prawa.

Pomorze Zachodnie to region o unikalnym potencjale i możliwościach. Wspierając innowacyjność, przedsiębiorczość i nowe technologie, napędza rozwój biznesu stając się tym samym atrakcyjną i wartościową ofertą dla potencjalnych inwestorów i mieszkańców. Wierzę, że rekomendacje to najlepszy sposób na rozwój firmy. Obecnie jako Prezes BNI Polska chcę aby każdy przedsiębiorca w Polsce mógł rozwijać biznes poprzez rekomendacje i miał dostęp do platformy BNI. Program studiów EMBA został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menadżerskiej. Opis planowanej działalności gospodarczej . Spotkania przedstawicieli branży sportu i biznesu – edukacja, integracja i networking.