Konieczne do właściwego funkcjonowania strony, pozwalają na prawidłowe działanie i wyświetlanie witryny oraz dbają o preferencje dotyczące prywatności i bezpieczeństwa użytkownika. Z postępującą globalizacją, przenikają wszystkie dziedziny życia ludzkiego i dotyczą niemal wszystkich podmiotów, w tym także organizacji kultury. Nowe wyzwania pojawiają się na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz społecznej i w coraz szerszej skali dotyczą formułowania właściwej strategii działania w niestabilnym otoczeniu rynkowym. Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia związane ze strategiami rozwoju jednostek kultury w kontekście trendów występujących w ich otoczeniu. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz będą koncepcje związane z wyborem strategii działania. Problematyka wyboru opcji strategicznych w działalności jednostek kultury zostanie podjęta zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Siedem lokalizacji, 10,5 tysiąca pracowników, posługujących się na co dzień blisko 30 językami w pracy z klientami z niemal całego świata. Od 1996 roku, kiedy został otwarty pierwszy oddział Capgemini w Warszawie, firma urosła na tyle, by stać się jednym z największych inwestorów sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

W ciągu ostatniego roku dynamicznie wzrosło zainteresowanie polskich inwestorów funduszami typu ETF – wynika z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2021 przeprowadzanego cyklicznie przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Jednostki tego typu funduszy ma w portfelu 33,7 proc. Popularność ETF-ów rośnie na całym świecie, m.in. Na rosnące zainteresowanie polskich inwestorów wpływa także coraz większa oferta ETF-ów na warszawskiej giełdzie.|