Profil kształcenia ukierunkowany jest na wszechstronne przygotowanie specjalistów ds. Studenci zdobywają też wiedzę w zakresie systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów jakości. Interesującą propozycją dla studentów jest uczestnictwo w pracach prężnie działającego Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawstwa Żywności SPECTRUM. Członkowie koła pogłębiają i propagują wiedzę w zakresie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji żywności.

Kierunek Finanse i rachunkowość biznesu uzyskał niezwykle prestiżową, międzynarodową akredytację Association of Chartered Certified Accountants. Absolwenci tej specjalności otrzymają zwolnienie z 9 egzaminów na 14 egzaminów pozwalających na uzyskanie certyfikatu ACCA, potwierdzającego wysokie kwalifikacje w obszarze rachunkowości. Rachunkowość i skarbowośćjest specjalnością dającą szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich. Podstawowym celem kształcenia na specjalności

Doradztwo finansowe jest przekazanie studentom wiedzy z obszaru planowania i doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego.|Z danych przedstawionych przez platformę Burga wynika, że w okresie od listopada 2021 r. Średnio 28 aplikacji mobilnych dodało metaverse do swojego opisu, co stanowi pięciokrotny wzrost lub 460% skok w stosunku do pięciu średnich odnotowanych w okresie od czerwca 2021 r. 2022 © Uczelnia ASBiRO. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ponadto otrzymasz dostęp do kilkuset godzin archiwalnych wykładów z pozostałych Biznes Campów, konferencji Myśleć Jak Milionerzy oraz Kursu Podstawowego. Dla tych, którzy chcą wartościowo spędzić wolny czas. Dla tych, którzy chcą poznać innych przedsiębiorców, nawiązać nowe kontakty i poszerzyć swoje perspektywy. Integracja z naszym API umożliwi ci łatwe tworzenie wysyłek i zarządzanie rozliczeniami.