Wiele z nich przeznaczonych jest także do uszczelniania bitumicznych pokryć dachowych. Używane są również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej na tarasach i balkonach. Niektóre z nich znajdują też zastosowanie przy wykonywaniu izolacji w łazienkach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Wieloma z nich można kleić arkusze pap i mocować płyty polistyrenowe.

Masa zalewowa na gorąco jest odporna na działanie promieni słonecznych, także nadaje się do stosowania w miejscach z niskimi temperaturami. Charakteryzuje się wysoką trwałością oraz jest odporna na obciążenia statyczne czy mechaniczne. Zapoznałem się z Polityką prywatności na temat zasad przetwarzania danych osobowych i ją akceptuję. Zapoznałem się z Polityką prywatnościna temat zasad przetwarzania danych osobowych i ją akceptuję. Szczególną uwagę należy zwrócić na ciągłość hydroizolacji (np. połączenia izolacji pionowej z poziomą). Powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych muszą być dokładnie pokryte masą.

Imitujące rybią łuskę, a naniesione na powierzchni oznaczenia ułatwiają prawidłowy montaż (przybijanie do podłoża). Pojęcie „bitumu” nie jest precyzyjne i odnosi się do grupy materiałów naturalnych bądź sztucznych będących mieszaninami węglowodorów i ich pochodnych, zawierających również różnorodne domieszki. W zakresie materiałów budowlanych termin ten odnosi się głównie do wyrobów na bazie asfaltu modyfikowanego różnymi domieszkami.

Dysponujemy jedną z największych flot do przewozu bitumenów, liczącą zestawów cysternowych. Jest to flota zunifikowana, składająca się z jednokomorowych, lekkich cystern zbudowanych ze stali nierdzewnej. Flota ta jest systematycznie modernizowana, dzięki czemu średni wiek jednostki wynosi trzy lata. Utrzymanie stałego programu modernizacji floty pozwala odpowiedzieć na bieżące potrzeby koncernów petrochemicznych w zakresie spełniania coraz wyższych standardów jakościowych. Wszystkie cysterny posiadają nadajniki GPS i w każdym momencie można je zlokalizować, jak również analizować ich trasy. Zagadnienie renowacji starych izolacji budowli lub wykonywanie nowych izolacji na starych podłożach zyskuje aktualnie coraz większe znaczenie….